بایرلورکوزن

سردار همچنان دور از شرایط بازی

سردار همچنان دور از شرایط بازی

مهاجم ایرانی لورکوزن در فهرست این تیم برای دیدار برابر اشتوتگارت قرار نگرفت.