بخش معدن

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش معدن برای توسعه آذربایجان شرقی
معاون امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش معدن برای توسعه آذربایجان شرقی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: استفاده از ظرفیت‌های بخش معدن در راستای توسعه استان از جمله اولویت‌های مهم استانداری است.