بدون فوتی کرونایی

آذربایجان‌شرقی پنجمین روز بدون فوتی کرونا را پشت سر گذاشت

آذربایجان‌شرقی پنجمین روز بدون فوتی کرونا را پشت سر گذاشت

معاون بهداشت رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد: آذربایجان‌شرقی برای پنجمین روز پیاپی بدون فوتی بیماران کرونایی را پشت سر گذاشت.