برخورد پرندگان با اشیا

برخورد پرندگان با شبکه، عوامل جوی و سرقت تجهیزات؛ سه عامل اصلی خاموشی‌های اخیر تبریز
خبر

برخورد پرندگان با شبکه، عوامل جوی و سرقت تجهیزات؛ سه عامل اصلی خاموشی‌های اخیر تبریز

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، خاموشی‌های اخیر رخ داده در سطح شهر تبریز را نه ناشی از خاموشی‌های با برنامه و تعمیرات پیشگیرانه، بلکه نشات گرفته از عوامل دوم و سوم ذکر کرد.