برف و یخبندان

بارش برف در اکثر محورهای مواصلاتی آذربایجان‌شرقی
جاده ها لغزنده است؛

بارش برف در اکثر محورهای مواصلاتی آذربایجان‌شرقی

 بارش برف در اکثر محورهای مواصلاتی آذربایجان‌شرقی ادامه دارد و باعث لغزندگی جاده ها شده است.