برق تبریز

تجلیل سوال‌برانگیز از شرکت توزیع برق تبریز!
با وجود قطعی مکرر برق؛

تجلیل سوال‌برانگیز از شرکت توزیع برق تبریز!

در حالی‌که شهروندان تبریزی در تابستان امسال روزانه بین ۳ تا ۶ ساعت قطعی برق را تحمل کردند و اعتراض فرماندار، نماینده ولی فقیه و خود استاندار چاره‌ساز نشد، تقدیر از این شرکت خدماتی جای سوال دارد.