برودت هوا

حفظ آمادگی و برنامه ریزی، دو رکن اصلی در مدیریت بحران است
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

حفظ آمادگی و برنامه ریزی، دو رکن اصلی در مدیریت بحران است

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در جلسه مدیریت بحران که با حضور مدیران و رؤسای شهرستان ها از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت: حفظ آمادگی و برنامه ریزی، دو رکن اصلی در مدیریت بحران است.

افزایش ۳ میلیون مترمکعبی مصرف گاز در آذربایجان شرقی
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی:

افزایش ۳ میلیون مترمکعبی مصرف گاز در آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی از افزاش ۳ میلیون مترمکعبی مصرف گاز به دنبال افزایش برودت هوا در طی چند روز اخیر خبر داد.