برچسب: آب و فاضلابآذربایجان شرقیایمانلو

افزایش ۵۰ درصدی جمعیت زیر پوشش آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی

افزایش ۵۰ درصدی جمعیت زیر پوشش آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی

دولت تدبیر و امید در هفت سال فعالیت خود اقدامات بنیادین در تامین آب شرب شهری و روستایی و توسعه شبکه فاضلاب آذربایجان‌شرقی انجام داده، به گونه‌ای که جمعیت زیر پوشش این حوزه در استان در هفت سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.