برچسب: آذربایجاناهالی هنردیدگاه های نژادپرستانهقطب الدین صادقی

بیانیه اعتراضی جمع کثیری از اهالی تئاتر، فرهنگ و هنر آذربایجان به دیدگاه‌های نژادپرستانه و تفرقه‌افکنانه قطب‌الدین صادقی

بیانیه اعتراضی جمع کثیری از اهالی تئاتر، فرهنگ و هنر آذربایجان به دیدگاه‌های نژادپرستانه و تفرقه‌افکنانه قطب‌الدین صادقی

در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار آژانس خبری تبریزمن قرار گرفته، آمده است: از خدا خواهیم توفیق ادب بی‌تردید برای آنانکه چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن دارند، نیازی نیست تا نقش موثر آذربایجان و مردمان آن را در بزنگاه‌های سرنوشت ساز تاریخ ایران یادآور شویم. نیازی نیست تا نام قهرمانانی […]