برچسب: آذرشهردفن شدگان کروناییشهرداری آذرشهرقبرستان

بوی بسیار بد دفن‌شدگان کرونایی در قبرستان آذرشهر!

بوی بسیار بد دفن‌شدگان کرونایی در قبرستان آذرشهر!

به گزارش آژانس خبری تبریزمن به نقل از رسانه‌های محلی آذرشهر، حسب مشاهدات عینی از این محل، بدلیل دفن غیراصولی و بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تدفین فوتی‌های کرونایی موجب انتشار بوی بسیاربد اجساد دفن شده کرونایی در این  محل شده و به بخاطر کرونایی بودن فوت‌شدگان سلامت تنفسی مردم با مخاطرات و چالش بهداشتی بسیار […]