برچسب: آموزش فنی و حرفه ایفن بازارمنطقه آزاد ارس

اولین فن بازار شمال غرب کشور در استان آذربایجان شرقی/ تحول در منطقه آزاد ارس با آموزش های فنی و حرفه ای اتفاق می افتد

اولین فن بازار شمال غرب کشور در استان آذربایجان شرقی/ تحول در منطقه آزاد ارس با آموزش های فنی و حرفه ای اتفاق می افتد

معاون امور فرهنگی و آموزش منطقه آزاد ارس با مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی در خصوص نحوه همکاری های فیمابین دیدار و گفتگو کرد.