برچسب: اتاق بازرگانیتفاهم نامهدانشگاه فنی و حرفه ایمهارت‌آموزی

انعقاد تفاهم نامه مهارت‌آموزی مابین دانشگاه فنی وحرفه‌ای و اتاق بازرگانی تبریز

انعقاد تفاهم نامه مهارت‌آموزی مابین دانشگاه فنی وحرفه‌ای و اتاق بازرگانی تبریز

تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق بازرگانی تبریز و دانشگاه فنی و حرفه‌ای آذربایجان‌شرقی با حضور رئیس این دانشگاه در محل نخستین اتاق تجارت ایران منعقد گردید.