برچسب: استعفاسازمان فناوری شهرداریشهردار تبریز

استعفای سرپرست غیرقانونی سازمان فناوری شهرداری؟؟/ استمرار لجاجت شهردار تبریز بر تداوم یک تخلف بزرگ یا موافقت با استعفا؟

استعفای سرپرست غیرقانونی سازمان فناوری شهرداری؟؟/ استمرار لجاجت شهردار تبریز بر تداوم یک تخلف بزرگ یا موافقت با استعفا؟

به گزارش آژانس خبری تبریزمن، در حالی که چندین ماه از انتصاب غیرقانونی سرپرست سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز می‌گذرد، لیکن مخالفت مدیرکل وقت امور شهری و شوراهای استانداری با این انتصاب بجهت نداشتن وجاهت قانونی و رسانه‌ای شدن این امر سبب شده تا شهرداری تبریز نتواند تاکنون هیچ قراردادی برای این مدیر جدید صادر […]