برچسب: استوتچیشهرداریشورای شهرفرمانداری

دست‌کاری شهرداری در مصوبات شورا قبل از ارسال به فرمانداری

دست‌کاری شهرداری در مصوبات شورا قبل از ارسال به فرمانداری

به گزارش آژانس خبری تبریزمن، محمدحسن اسوتچی در تذکری جالب اظهار داشت: بارها گفته شده که مصوباتی که در شورا تصویب می‌شود در شهرداری قبل از ارسال به فرمانداری تغییر انجام‌ می‌شود که این‌ در سایه ضعف نظارت شوراست. وی افزود: شهرداری قبل از استفاده از مشاوران بدهی‌های خود به مردم را پرداخت کند که […]