برچسب: افزایش قیمت هادلاروزارت صمتوعده اخبار خوشگرانی

همین امروز و فردا…!

همین امروز و فردا…!

تبریزمن – مهدی حافظ زاده: از دولت تا مجلسی‌ها همه می‌گویند امروز و فردا اقتصاد کشور حالش خوب می‌شود و وعده اخبار خوش به مردم داده می‌شود. رئیس جمهور وعده داده؛ بزودی اخبار خوش اقتصادی برای ملت می‌دهد و گشایش‌هایی در راه است. رئیس بانک مرکزی همچون عادتش در این سال‌ها گفته؛ قیمت دلار کمتر […]