برچسب: المپیاد نانوبخش خواجهدانش آموزان

خواجه‌ای‌ها الگوی دانش‌آموزان استان شدند

خواجه‌ای‌ها الگوی دانش‌آموزان استان شدند

رییس آموزش و پرورش بخش خواجه از کسب ۴۳ مقام دانش‌آموزی راه‌یافته به اولین جشنواره پژوهش‌سرای کشوری توسط دانش آموزان خواجه خبر داد.