برچسب: انحلالایلخچیجلسات رسمیغیبت

شمارش معکوس برای انحلال شورای شهر ایلخچی!؟

شمارش معکوس برای انحلال شورای شهر ایلخچی!؟

این مطلب را سخنگوی شورای شهر ایلخچی در گفت وگو با خبرنگار تبریزمن اعلام کرد و هشدار داد: شورای شهر ایلخچی در آستانه انحلال قرار گرفته است زیرا با توجه به غیبت های پی در پی دو عضو شورا، زنگ خطر برای انحلال شورای شهر ایلخچی به صدا درآمده است! کارشکنی و دخالت بیجای برخی […]