برچسب: انقلابدولت عثمانیستارخانمشروطهمیراث فرهنگی

تبریز خاستگاه مشروطه و آزادی‌خواهی

تبریز خاستگاه مشروطه و آزادی‌خواهی

تبریزمن- احمد حمزه زاده: تبریز در طول تاریخ همواره مهد تجدد و نوگرایی بوده، چراکه آنچه در تاریخ معاصر ایران به عنوان قوای سه‌گانه، خانه ملت، حق مشارکت، آزادی بیان مطرح شده دستاورد بزرگ نهضت مشروطیت است که با رشادت‌ها و دلاوری‌های بی‌نظیر مردم تبریز و آذربایجان به دست آمد. نوگرایی این شهر کهن به […]