برچسب: اینستاگرامدستفروشیفتوشاپ

دستفروشان اینستاگرد!

دستفروشان اینستاگرد!

تبریزمن- فردین علیخواه: اسم‌شان را می‌توانیم دوره‌گرد، دستفروش، بساطی یا کاسب خیابانی یا هر چیز دیگری بگذاریم. اینها معمولا یا ثابت و یا سیّاراند. در هر دو نوعش، بدون مجوز و به شکلی غیر رسمی از فضاهای عمومی شهری برای فروش کالا یا ارائه خدمات استفاده می‌کنند. ما چه در خانه بنشینیم و چه به […]