برچسب: بازگشایی مدارسستاد ملی کرونامعیشتکادر درمان

خلع سلاح کادر درمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها!

خلع سلاح کادر درمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها!

تبریزمن – مسعود حیدرپور: در ایران هم کم و بیش با مصوبات ستاد ملی کرونا اقداماتی صورت گرفته است. اما یک مسئله کاملا روشن است و آن اینکه کارکنان بخش پزشکی و کادر درمان در تمام مناطق کرونازده بسیار مظلوم و کاملا بی‌دفاع هستند و صد البته بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه دولتمردان […]