برچسب: باشگاه داریسرمایه گذاریمس ایرانمس سونگون

کامِ شیرین کرمان از اعتبارات مس ایران/ از این مس تا آن مس!

کامِ شیرین کرمان از اعتبارات مس ایران/ از این مس تا آن مس!

به گزارش آژانس خبری تبریزمن به نقل از آناج، تیمداری کارخانه و شرکت‌ها در ایران برخلاف تمام دنیا امری عادی است و ورزش و باشگاه‌داری در ایران به اعتبارات دولتی گره خورده و کمتر باشگاهِ بخش خصوصی در ایران موفق و قادر به بقا بوده‌ است. از همین روست که علی‌رغم شعارهای خصوصی سازی در […]