برچسب: بخشداریخانه های هلالدهیارانهلال احمر

دیدار سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان تبریز با بخشدار مرکزی تبریز

دیدار سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان تبریز با بخشدار مرکزی تبریز

محمدیوسفی پور در این دیدار با توجه به آسیب پذیر بودن روستاها در هنگام حوادث و اهمیت آموزش به اقشار مختلف جامعه هنگام بروز حادثه گفت: راه اندازی خانه های هلال با استفاده از ظرفیت دهیاران و شورای اسلامی روستاها در زمینه فعالیت های بشر دوستانه ضروری است.