برچسب: بدهی شهرداریتعاونی مسکن جمارانمنطقه بارنج

بدهی کلان شهرداری تبریز به اعضای تعاونی مسکن جماران!/ آقایان تاکنون در مقابل شرکت تعاونی پاسخگو نبوده‌اند!

بدهی کلان شهرداری تبریز به اعضای تعاونی مسکن جماران!/ آقایان تاکنون در مقابل شرکت تعاونی پاسخگو نبوده‌اند!

به گزارش آژانس خبری تبریزمن، ناصر طباطبایی، در خصوص قرارداد منعقده مابین شرکت جماران با شهرداری تبریز در سال ۱۳۷۹ افزود: ۲۰ سال پیش شرکت قرارداد خرید زمین با کاربری مسکونی آپارتمانی به مساحت شش هکتار از اراضی منطقه بارنج با شهرداری تبریز منعقد می کند که پس از گذشت چندی متوجه وجود معارض در […]