برچسب: تاکسی هواییحمل و نقل هواییفرودگاههوانوردی

نخستین تاکسی هوایی کشور به پرواز در می آید

نخستین تاکسی هوایی کشور به پرواز در می آید

دبیر کمیته هوانوردی عمومی شرکت فرودگاه‌ها گفت: چنانچه تا سه ماه دیگر گواهینامه انجام عملیات پرواز دریافت شود، می‌توان تا پایان سال شاهد نخستین پروازهای ایرتاکسی (تاکسی هوایی) در کشور بود.