برچسب: تذکراتحقوق کارگراندریافت خودیاریشورای شهر

تذکرات بی‌فایده شورا/ دریافت خودیاری فسادآور است

تذکرات بی‌فایده شورا/ دریافت خودیاری فسادآور است

به گزارش آژانس خبری تبریزمن در روزی که هیات رییسه آخرین سال شورای پنجم مشخص شد، چند تن از اعضای شورای شهر تبریز طی تذکراتی، از عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران و بی‌فایده بودن تذکرات اعضای شورا گلایه نمودند. محمدباقر بهشتی طی تذکری با بیان اینکه رئیس برنامه و بودجه شهرداری با وجود اهمیت […]