برچسب: تغییر مالکیتزنوزیماشین سازی

ماشین دوباره دست به دست شد، شروع دوران بی خانمانی؟

ماشین دوباره دست به دست شد، شروع دوران بی خانمانی؟

به گزارش آژانس خبری تبریزمن به نقل از آناج، طبق توافق انجام شده، امتیاز باشگاه ماشین‌سازی به «محمد پورضایی» یکی از سرمایه‌گذاران و تاجران بین‌المللی اهل تبریز واگذار شد. بدین‌ترتیب این باشگاه قدیمی فوتبال تبریز پس از دو سال از تملک محمدرضا زنوزی خارج شده و در فصل آینده تحت حمایت مالک جدید خود در […]