برچسب: توسعه پایدارمیراث فرهنگیگردشگری

توسعه پایدار گردشگری آذربایجان شرقی با تقویت ظرفیت‌های شهرستان‌ها

توسعه پایدار گردشگری آذربایجان شرقی با تقویت ظرفیت‌های شهرستان‌ها

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی توسعه پایدار گردشگری استان را منوط به تقویت ظرفیت‌های شهرستان‌ها دانست.