برچسب: خودرودستگاه تراشدیسک ترمزرانندگی

دستگاه تراش دیسک ترمز در آذربایجان‌شرقی تولید شد

دستگاه تراش دیسک ترمز در آذربایجان‌شرقی تولید شد

یک شرکت فن آور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی، موفق به طراحی و ساخت دستگاه تراش دیسک ترمز خودرو (دیسک تراش درجا) برای نخستین بار در کشور شد.