برچسب: دانشگاه تبریزرتبه بندی تایمزمرکز اسنادکتابخانه مرکزی

درخشش دانشگاه تبریز در نظام رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۰ در حوزه‌های موضوعی مختلف

درخشش دانشگاه تبریز در نظام رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۰ در حوزه‌های موضوعی مختلف

دانشگاه تبریز در نظام رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۲۰ در حوزه‌های موضوعی مختلف همچنان در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا است.