برچسب: دانشگاه نبی اکرمهوش مصنوعیپذیرش دانشجو

موافقت وزارت علوم با پذیرش دانشجو در سه رشته جدید دانشگاه نبی اکرم (ص)

موافقت وزارت علوم با پذیرش دانشجو در سه رشته جدید دانشگاه نبی اکرم (ص)

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه نبی‌اکرم (ص) از موافقت وزارت علوم در پذیرش دانشجو در رشته بیوانفورماتیک و زیست‌شناسی سلولی مولکولی و همچنین روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه نبی‌اکرم(ص) خبر داد