برچسب: فرودگاه تبریزمسافرتکاهش پرواز

پروازهای فرودگاه تبریز ۱۵ درصد کاهش یافت

پروازهای فرودگاه تبریز ۱۵ درصد کاهش یافت

به گزارش آژانس خبری تبریزمن به نقل از ایرنا، رامین آذری در گفت و گو با خبرنگاران در عین حال از افزایش بیش از ۶ درصدی آمار پرواز و ۴ درصدی مسافر فرودگاه تبریز در تیرماه نسبت به خرداد ماه سالجاری خبر داد. وی گفت: تعداد کل پروازهای فرودگاه تبریز در تیر ماه سالجاری  ۸۷۸ […]