برچسب: lمزیت نسبیبرنامه اقتصادیتوسعه متوازن

برنامه اقتصادی آذربایجان‌شرقی بر اساس مزیت‌های نسبی تدوین شد

برنامه اقتصادی آذربایجان‌شرقی بر اساس مزیت‌های نسبی تدوین شد

به گزارش آژانس خبری تبریزمن به نقل از ایرنا، علی جهانگیری اظهار کرد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی مرجع هماهنگی بین دستگاه های مسئول در حوزه اقتصادی است که وظیفه تعامل و هماهنگی با این دستگاه‌ها در راستای توسعه متوازن استان به ویژه مناطق محروم و دور افتاده را برعهده دارد. وی افزود: این معاونت همچنین […]