برچیده شدن

جزییات برچیده شدن موزه مشاغل تبریز/ حمایتم نکردند؛ جمع کردم

جزییات برچیده شدن موزه مشاغل تبریز/ حمایتم نکردند؛ جمع کردم

موزه مشاغل تبریز پس از چهار سال همزمان با روز جهانی موزه به علت بی توجهی مسئولان برچیده شد.