بلاروس

تاکید بر گسترش روابط بلاروس و آذربایجان شرقی

تاکید بر گسترش روابط بلاروس و آذربایجان شرقی

در دیدار سفیر جمهوری بلاروس در ایران با استاندار آذربایجان شرقی بر توسعه مناسبات دو جانبه تاکید شد.