بندر چابهار

هند یک روز را به عنوان روز چابهار نامگذاری می کند

هند یک روز را به عنوان روز چابهار نامگذاری می کند

نمایندگان شش کشور از جمله ایران، افغانستان، ازبکستان، ارمنستان، روسیه و قزاقستان روز پنجشنبه در مراسم نامگذاری روز چابهار در هند شرکت می‌کنند.