بنزین گازوئیل

۲۵ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل در میانه کشف و ضبط شد
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی:

۲۵ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل در میانه کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: ۲۵ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در میانه کشف و ضبط شد.