بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی روز پرستار پرویز فتاح سعید نمکی

هدیه ۸.۵ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به پرستاران

هدیه ۸.۵ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به پرستاران

رئیس بنیاد مستضعفان از هدیه ۸.۵ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به پرستاران و کادر درمان همزمان با روز پرستار خبر داد.