بنیاد ملی نخبگان

باید از مهاجرت نخبگان به خارج از کشور جلوگیری کنیم
قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان:

باید از مهاجرت نخبگان به خارج از کشور جلوگیری کنیم

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: باید با همکاری و همدلی اجازه ندهیم نخبگان ما از کشور مهاجرت کنند.