بنی گانتر

بنی گانتز: باید مقابل نفوذ ایران را بگیریم

بنی گانتز: باید مقابل نفوذ ایران را بگیریم

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز جمعه مدعی شد: باید روند گسترش نفوذ ایران را در منطقه بگیریم.