بهرام عین اللهی

وزیر ورزش راه رفت
وزیر بهداشت خبر داد؛

وزیر ورزش راه رفت

وزیر بهداشت در خصوص وضعیت جسمانی وزیر ورزش و جوانان، بعد از حادثه سقوط بالگرد توضیحاتی ارائه داد.

۴۵۰ میلیارد تومان مکمل و ویتامین به روستاهای کشور ارسال شده است
وزیر بهداشت:

۴۵۰ میلیارد تومان مکمل و ویتامین به روستاهای کشور ارسال شده است

وزیر بهداشت با بیان اینکه حدود ۴۵۰ میلیارد تومان مکمل و ویتامین تهیه و به روستاهای کشور ارسال شده است، گفت: این روند در دولت سیزدهم همچنان ادامه دارد.