بهمن صبور داروخانه ممنوعیت تردد

ترکش ترددهای شبانه برای داروخانه‌ها/ تعطیلی به خاطر ترس از جریمه

ترکش ترددهای شبانه برای داروخانه‌ها/ تعطیلی به خاطر ترس از جریمه

نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران، نسبت به مشکلات منع تردد شبانه برای کسانی که در داروخانه‌ها خدمت ارائه می‌دهند، گلایه کرد.