بورس تهران

پرش تاریخی شاخص بورس/ نماگر ۴۴ هزار واحد رشد کرد

پرش تاریخی شاخص بورس/ نماگر ۴۴ هزار واحد رشد کرد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۴۴ هزار واحدی روبرو شد.