بوستون داینامیکس ربات خودران ربات لجستیکی

برنامه بعدی توسعه ربات‌های لجستیک است

برنامه بعدی توسعه ربات‌های لجستیک است

“رابرت پلیتر”(Robert Playter) مدیرعامل این شرکت در مصاحبه‌ای در مورد صحنه اصلی نمایش این شرکت در رویداد “Disrupt ۲۰۲۰” این موضوع را فاش کرد.