بوسنی و هرزگوین

امیرعبداللهیان با معاون رئیس مجلس اقوام بوسنی و هرزگوین دیدار کرد
در جریان سفر به سارایوو؛

امیرعبداللهیان با معاون رئیس مجلس اقوام بوسنی و هرزگوین دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان که به سارایوو سفر کرده است با باقر عزت بگوویچ معاون رئیس مجلس اقوام بوسنی و هرزگوین دیدار کرد.