بوکان

انجام پیوند همزمان ۲ کبد در آذربایجان‌شرقی برای نخستین بار

انجام پیوند همزمان ۲ کبد در آذربایجان‌شرقی برای نخستین بار

مدیر پیوند و فراهم‌آوری اعضای بدن دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: کبد ۲ نفر از اهالی بوکان و ارومیه که دچار مرگ مغزی شده بودند به طور اتفاقی به ۲ شهروند بوکانی و ارومیه ای دیگر در تبریز پیوند زده شد.