بیسوادی

۲۶ درصد از مردم هشترود بی‌سواد هستند!
فرماندار هشترود:

۲۶ درصد از مردم هشترود بی‌سواد هستند!

فرماندار هشترود گفت: متاسفانه 26 درصد از مردم هشترود بی‌سواد هستند و ادارات متولی سوادآموزی باید تلاش خود را در راستای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی انجام دهند.