بیماران هموفیلی احمد قویدل آمار کرونا

ضرورت حمایت معیشتی از بیماران خاص در ایام کرونا

ضرورت حمایت معیشتی از بیماران خاص در ایام کرونا

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، بر ضرورت ارائه خدمات درمانی و حمایت معیشتی ویژه به بیماران خاص در شرایط شیوع کرونا تاکید کرد.