بیماران کلیوی ارسباران محمد فتحی

تأمین هزینه دارو و درمان چالش اصلی بیماران کلیوی است

تأمین هزینه دارو و درمان چالش اصلی بیماران کلیوی است

اهر- مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی منطقه ارسباران از تحت پوشش بودن ۲۱۱ بیمار کلیوی در شهرستان‌های ارسباران خبر داد و گفت: تأمین هزینه دارو و درمان چالش اصلی بیماران کلیوی است.