بیماران کلیوی دیالیز فشار خون انجمن بیماران کلیوی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ویروس کرونا

دیابت و فشار خون بالا عامل ایجاد نارسایی های کلیوی است

دیابت و فشار خون بالا عامل ایجاد نارسایی های کلیوی است

اردبیل – مسئول بخش دیالیز بیمارستان بوعلی اردبیل گفت: دیابت و فشار خون بالا از عوامل نارسایی کلیه ها بوده و برای پیشگیری و درمان این بیماری تغییر سبک زندگی بیماران باید در اولویت قرار گیرد.