بیمارستان امام رضا تبریز

خیانت یک شرکت ایرانی به بیماران کرونایی/ کمبود نیروی انسانی و تامین تجهیزات دو مشکل اصلی حوزه سلامت در فاز سوم کرونا

خیانت یک شرکت ایرانی به بیماران کرونایی/ کمبود نیروی انسانی و تامین تجهیزات دو مشکل اصلی حوزه سلامت در فاز سوم کرونا

رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع) تبریز، گفت: یک شرکت در تهران طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی، علیرغم دپوی دستگاه‌های اکسیژن‌ساز به بهانه نوسانات قیمت، حاضر به تحویل این دستگاه‌ها نیست.